Εάν δεν μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, προχωρήστε στην HTML έκδοση
   

Διαβάστε την κριτική στην "Ελευθεροτυπία" εδώ .

Αγοράστε το βιβλίο εδώ.